+90 224 714 96 00
We are the choice of 81 countries
 • USA
 • Germany
 • Angola
 • Argentina
 • Albania
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • U.A.E
 • Bahrain
 • Bulgaria
 • Algeria
 • Denmark
 • Armania
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Morocco
 • Ivory Coast
 • Philippines
 • Palestine
 • France
 • England
 • Spain
 • Turkey

GALA / KITCHEN TABLES

Ecrin M.Brown Kitchen Table

 • Ecrin Kitchen Table
 • W:70 / D:110 / H:75

Product Features

Ecrin M.Brown Kitchen Table

Other GALA Kitchen Tables